top of page
Screen Shot 2022-02-15 at 16.21.55.png

РАПИДА ПРЕКРАТЯВА ОБСЛУЖВАНЕТО НА НОВИ КЛИЕНТИ.

Всички текущи клиенти трябва да продължат да правят месечни плащания, както досега.

За плащане, за повече информация и въпроси, можете да се свържете с нас на

02 493 0276

rapida.collections@rapida.bg

Рапида е търговското име на OCA Limited. 12628480
20 - 22 Wenlock Road, London, N1 7GU. Всички права са запазени.

bottom of page